Bestuursmededelingen

NIEUWE PENNINGMEESTER

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft  Ingrid de Zoete aangegeven haar functie van penningmeester te willen overdragen aan een opvolger.

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017/2018 is Saskia op den Velde de nieuwe penningmeester (ad interim). Bij de volgende ledenvergadering zal Saskia door het bestuur voorgedragen worden en de vergadering gevraagd worden om haar officieel te  benoemen. Tot die tijd zal Saskia als eerste aanspreekpunt fungeren en zal Ingrid haar taken volledig overdragen.